Myslivecký spolek Obora

Myslivecký spolek hospodaří v okrese Blansko cca 35 km severně od Brna při silnici 43 směrem na Svitavy s hlavním „orientačním bodem“ Chlumy – dva typické kopce východně od této silnice.

Spolek navazuje na první mysliveckou společnost Obora založenou dne 19. 8. 1951 a myslivecké společnosti, které vznikly v témže roce v obcích Bořitově, Jestřebí, Skalici a Krhově.

V roce 1978 došlo ke generální úpravě hranic a honiteb v rámci celého okresu a byly vytvořeny nové velké celky. V naší oblasti byly sloučeny honitby Bořitov, Obora-Krhov, Jabloňany-Skalice, část katastrů obcí Jestřebí, Doubravice a Lhoty Rapotíny. Celková výměra činila 2178 ha. Tato honitba měla ideální hranice státní dráha, státní silnice a silnice Bořitov-Jestřebí a silnice Skalice – státní silnice. Tehdejší myslivecké sdružení mělo 54 členů.

V roce 2002 došlo k úpravě honiteb a vytváření nových nájemních smluv podle nového zákona o myslivosti a byla vytvořena honitba Bořitov o výměře 2.067 ha smíšených pozemků a na této honitbě náš spolek hospodaří do dnes. Je to typická honitba, kdy obhospodařovaná pole přechází v louky a lesy. Nadmořská výška se pohybuje od 220 m.n.m až do výšky 488 m. n. m. Členská základna se na konci roku 2016 skládala ze 33 členů a 2 hostů.

MS Obora hospodaří zejména se zvěří srnčí a zvěří černou. Vzhledem k příznivým podmínkám se daří kachnám. Stavy bažantů a zajíců též dlouhodobě pozvolna rostou. V naší honitbě se též již delší dobu daří, díky vypouštění odchovaných jedinců, držet nepočetný stav koroptve polní. Poměrně hojně se v honitbě vyskytuje liška obecná, jezevec lesní a kuny, lesní i skalní.