Výroční členská schůze 2019

Duben

6

Čas: 17:00 – 22:00

Místo konání: Obora


Účast na akci se nepotrvzuje. Počet míst není omezen.  

Letošní výroční členská schůze se bude konat v sobotu 6. dubna v restauraci na Oboře, začátek schůze bude v 17:00.

Na schůzi bude vybírán členský poplatek, budou vyplaceny příspěvky na lovecké psy a zástřelné za lov škodné. Jednatel požádá členy o kontrolu osobních údajů v seznamu členů a hostů. Dále hospodář žádá o donesení trofejí ulovených v uplynulém mysliveckém roce pro předání na přehlídku trofejí.

Schválený program schůze:

1) Zahájení schůze (Horák)
2) Zpráva o činnosti výboru a MS Obora (Horák)
3) Zpráva mysliveckého hospodáře o mysliveckém hospodaření (Podloucký)
4) Zpráva finanční hospodářky o finančním hospodaření (Hájková)
5) Zpráva předsedy revizní komise (Kříž)
6) Projednání žádostí o členství a hostování (Žid)
7) Různé a diskuze
8) Schválení usnesení členské schůze