Zápisy

Zde jsou uveřejněny zápisy z členských a výborových schůzí ve znění schváleném předsedou MS Obora. Zápisy jsou dostupné pouze pro přihlášené členy a hosty Mysliveckého spolku Obora. Dle rozhodnutí výboru MS Obora jsou zápisy zveřejňovány, tak aby před každou členskou schůzí byly zveřejněny všechny zápisy z předešlých členských a výborových schůzí.