Návrh harmonogramu akcí 2019

Výbor projednal návrh harmonogramu akcí MS Obora v roce 2019. Jeho znění naleznete zde.

Jedná se o návrh, který bude teprve schvalovat výroční členská schůze.